Пожалуйста, выберите валюту:

Новости

13.07.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії

з альтернативних джерел енергії» _____________________________________________________________________

 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

 

І. Внести зміни до таких законів України:

1. УЗаконі України «Про альтернативні види палива»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 12, ст. 94): 

1) абзац дев’ятий статті 1 викласти в такій редакції:

           «біомаса - невикопна біологічно відновлювана речовина органічного походження, що здатна до біологічного розкладу, у вигляді продуктів, відходів та залишків лісового та сільського господарства (рослинництва і тваринництва), рибного господарства та технологічно пов'язаних з ними галузей промисловості, а також складова промислових або побутових відходів, що здатна до біологічного розкладу;»;

 

2) абзац дев’ятнадцятий статті 1 виключити.

 2. У частині другій статті 9 Закону України «Про альтернативні джерела енергії»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 24, ст.155) слово «орган» замінити словом «суб’єкт».

 

3. У Законі України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №1, ст. 1):

 

1)       слова «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» в усіх відмінках замінити словами «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у відповідних відмінках;

 

2)    у статті 1:

 

а) після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

 

«виробництво елементів обладнання об’єкта електроенергетики - це діяльність, пов'язана з випуском продукції, яка включає виконання достатнього рівня виробничих та технологічних операцій, за результатами яких змінюється класифікаційний код товару згідно з УКТ ЗЕД на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків, при цьому операції, що здійснюються в процесі виробництва, не повинні бути простими складальними операціями згідно з положеннями митного законодавства. Несучі конструкції готової продукції мають бути виробленими в Україні з набуттям статусу походження з України;».

 

У зв’язку з цим абзаци третій – п’ятдесят третій вважати відповідно абзацами четвертим – п’ятдесят четвертим;

 

б) у абзаці сорок першому слово «органом» замінити словом «суб’єктом»;

 

3)    у статті 12:

 

а) абзац третій частини другої виключити.

 

У зв’язку з цим абзаци четвертий – восьмий вважати відповідно абзацами третім – сьомим;

б) частини третю та четверту виключити;

 

4)    у статті 15:

 

а) частину п’яту викласти в такій редакції:

 

«Оптовий ринок електричної енергії України у кожному розрахунковому періоді зобов'язаний купувати у суб'єктів господарювання, яким встановлено «зелений» тариф, та здійснювати повну оплату вартості електричної енергії, виробленої на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до вимог статті 17-3 цього Закону, незалежно від величини встановленої потужності чи обсягів її відпуску. При цьому у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об'єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається за винятком обсягів витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями). Порядок купівлі та розрахунків за електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до вимог статті 17-3 цього Закону, Оптовим ринком електричної енергії України, а також порядок обліку такої електроенергії затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Енергопостачальники зобов'язані купувати електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії, у випадках, обсягах та за цінами, визначеними цією статтею.»;

 

б) частину шосту викласти в наступній редакції:

«Електрична енергія, вироблена з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, придбається енергопостачальниками, що здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території провадження ліцензійної діяльності, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії такими приватними домогосподарствами. Побутовий споживач має право на встановлення у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки, призначеної для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої потужності якої не перевищує 30 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання за договором про користування електричною енергією. Виробництво електроенергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру приватними домогосподарствами здійснюється без відповідної ліцензії. Порядок продажу та обліку такої електроенергії, а також розрахунків за неї затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.»;

в) в першому реченні частини сьомої слово «орган» замінити словом «суб’єкт»;

5)    у статті 17–1:

 

а) у частині першій слова та знаки «за умови виконання вимог щодо місцевої складової, передбачених цим Законом» виключити;

 

б) частину другу виключити;

 

У зв’язку з цим частини третю – дев’ятнадцяту  вважати відповідно частинами другою – вісімнадцятою;

 

в) частину третю доповнити словами «для кожного виду альтернативного джерела енергії»;

г) частини п’яту викласти в такій редакції:

«Зелений» тариф для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біомаси, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з біомаси. У цьому Законі біомасою є невикопна біологічно відновлювана речовина органічного походження, що здатна до біологічного розкладу, у вигляді продуктів, відходів та залишків лісового та сільського господарства (рослинництва і тваринництва), рибного господарства та технологічно пов'язаних з ними галузей промисловості, а також складова промислових або побутових відходів, що здатна до біологічного розкладу»;

Ґ) з тексту частини шостої слова та знаки «, що утворюється» виключити; 

д) з тексту частини сьомої слова та знаки «визначеного із застосуванням тарифного коефіцієнта, що застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації)» виключити;

е) після частини восьмої доповнити частиною такого змісту:

 

«Зелений» тариф для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії вітру, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з енергії вітру для приватних домогосподарств».

 

У зв’язку з цим частини дев’яту – вісімнадцяту  вважати відповідно частинами десятою – дев’ятнадцятою.

 

є) з тексту частини десятої слова та знаки «визначеного із застосуванням тарифного коефіцієнта, що застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації)» виключити;

 

ж) після частини десятої доповнити частиною такого змісту:

 

«Зелений» тариф для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з геотермальної енергії, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з геотермальної енергії.

 

У зв’язку з цим частини одинадцяту – дев’ятнадцяту вважати відповідно частинами дванадцятою – двадцятою;

 

з) частину дванадцяту викласти в такій редакції:

«Коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:

Категорії об'єктів електроенергетики, для яких застосовується «зелений» тариф

 

Коефіцієнт «зеленого» тарифу для об'єктів або його черг/пускових комплексів, введених в експлуатацію

по 31.03.

2013

включ-но

 

з 01.04.

2013 по 31.12.

2014

з 01.01.

2015 по 30.06.

2015

з 01.07.

2015 по 31.12.

2015

З 01.01.

2016 по 31.12.

2016

з 01.01.

2017 по 31.12.

2019

з

01.01.

2020 по 31.12.

2024

з

01.01.

2025 по 31.12.

2029

для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких не перевищує 600 кВт

1,20

-

-

-

-

-

для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких більша за 600 кВт, але не перевищує 2000 кВт

1,40

-

-

-

-

-

для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 2000 кВт

2,10

-

-

-

-

-

для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю до

600 кВт

-

1,20

1,08

1,08

0,96

0,84

для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 600 кВт, але не більше 2000 кВт

-

1,40

1,26

1,26

1,12

0,98

для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 кВт та більше

-

2,10

1,89

1,89

1,68

1,47

для електроенергії, виробленої з біомаси

2,30

2,30

2,07

2,30

2,07

1,84

для електроенергії, виробленої з біогазу

-

2,30

2,07

2,30

2,07

1,84

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об'єктами електроенергетики

8,64

6,30

5,67

3,15

2,97

2,79

2,51

2,23

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких перевищує 100 кВт

8,28

6,48

5,83

-

-

-

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 кВт

7,92

6,66

5,99

-

-

-

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд

-

-

-

3,35

3,20

3,04

2,74

2,43

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах приватних домогосподарств (будинків, будівель та споруд), величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт

-

6,66

5,99

3,72

3,53

3,36

3,02

2,69

для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт

-

-

-

2,16

1,94

1,73

для електроенергії, виробленої мікрогідроелектростанціями

2,16

3,60

3,24

3,24

2,92

2,59

для електроенергії, виробленої мінігідроелектростанціями

2,16

2,88

2,59

2,59

2,33

2,07

для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями

2,16

2,16

1,94

1,94

1,75

1,55

для електроенергії, виробленої з геотермальної енергії

-

-

-

2,79

2,51

2,23

«;

и) після частини дванадцятої доповнити частиною такого змісту:

 

«Підтвердженням факту та дати введення в експлуатацію об'єкта електроенергетики, у тому числі черги будівництва електричної станції (пускового комплексу), що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), є виданий уповноваженим органом сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстрована відповідно до законодавства декларація про готовність об'єкта до експлуатації.».

 

У зв’язку з цим частини тринадцяту – двадцяту вважати відповідно частинами чотирнадцятою – двадцять першою;

 

і) частину шістнадцяту після слів «для суб’єктів господарювання» доповнити словами «та приватних домогосподарств»;

 

ї) частину сімнадцяту викласти в такій редакції:

«Зелений» тариф для об’єктів електроенергетики, введених в експлуатацію по 31.12.2024, та приватних домогосподарств, договір про купівлю-продаж електричної енергії яких укладено по 31.12.2024, не може бути менший за фіксований мінімальний розмір «зеленого» тарифу, який на дату останнього у кожному кварталі засідання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перераховується у національну валюту за середнім офіційним валютним курсом Національного банку України за останні 30 календарних днів, що передують даті такого засідання.»;

 

й) частину вісімнадцяту викласти в такій редакції:

«До «зеленого» тарифу на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) на об'єктах електроенергетики, у тому числі на чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), введених в експлуатацію з 01.07.2015 по 31.12.2024, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлюється надбавка у разі дотримання на відповідних об’єктах визначеного статтею 17–3 цього Закону рівня використання обладнання українського виробництва. Надбавка до «зеленого» тарифу за умови дотримання рівня використання обладнання українського виробництва встановлюється та підлягає застосуванню на весь строк його дії. Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва не встановлюється до «зеленого» тарифу на електричну енергію, вироблену об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств.»;

к) частину двадцяту викласти в такій редакції:

«Держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування «зеленого» тарифу вимог щодо закупівліу кожному розрахунковому періоді електроенергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), і не проданої за договорами безпосередньо споживачам або енергопостачальним компаніям, за встановленим «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до вимог статті 17-3 цього Закону, в обсягах та порядку, визначених статтею 15 цього Закону, а також щодо розрахунків за таку електроенергію у повному обсязі, у встановлені строки та грошовими коштами»;

л) частину двадцять першу виключити;

 

6)    у статті 17–2:

 

а) частину четверту викласти в такій редакції:

«Розроблення проектно–кошторисної документації забезпечується замовником, а її вартість є складовою частиною вартості послуг з приєднання»;

б) частини шосту, сьому, восьму та дев’яту виключити.

У зв’язку з цим частини десяту – одинадцяту вважати відповідно шостою – сьомою;

7)    у статті 17–3:

а) назву та частини першу – четверту викласти в такій редакції:

«Стаття 17–3. Надбавка до «зеленого» тарифу за використання обладнання українського виробництва.

 

Для введених в експлуатацію з 01.07.2015 по 31.12.2024 об'єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію з 01.07.2015 по 31.12.2024 черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), до «зеленого» тарифу встановлюється надбавка за умови дотримання вимог щодо рівня використання обладнання українського виробництва.

 

Надбавка за використання обладнання українського виробництва для цілей цього Закону є фіксована, у визначених цим законом відсотках, доплата до «зеленого» тарифу, пропорційна до рівня використання суб'єктом господарювання на відповідному об’єкті електроенергетики обладнання українського виробництва.

 

Надбавка за використання обладнання українського виробництва до «зеленого» тарифу встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за умови дотримання таких рівнів використання обладнання українського виробництва:

 

Розмір надбавки до «зеленого» тарифу, %

Рівень використання обладнання українського виробництва, %

5

30

10

50

 

Надбавка (її грошовий вираз) за використання обладнання українського виробництва до «зеленого» тарифу для відповідногооб’єкта електроенергетики встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на кожну дату перерахунку фіксованого мінімального розміру «зеленого» тарифу.»;

 

б) частини п’яту – шосту виключити.

 

У зв’язку з цим частини сьому – десяту вважати відповідно частинами п’ятою – восьмою;

 

в) частини п’яту та шосту викласти в такій редакції:

«Порядок визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до «зеленого» тарифу затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відповідність рівня використання обладнання українського виробництва вимогам, встановленим цим Законом, визначається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на підставі поданого суб'єктом господарювання розрахунку та підтверджуючих документів.»

г) після частини шостої доповнити частиною такого змісту:

«Рівень використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) визначається як сума відповідних питомих відсоткових показників елементів обладнання. У разі наявності декількох однакових елементів обладнання на відповідному об’єкті електроенергетики питомий відсотковий показник по цьому елементу обладнання приймається до розрахунку рівня використання обладнання українського виробництва лише за умови українського походження кожного з цих однакових елементів. Питомі відсоткові показники елементів обладнання складають:

а) на об'єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з енергії вітру:

 

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Лопаті

30

Башта

30

Гондола

20

Головна рама

20

Разом по об’єкту

100;

 

б) на об'єктах електроенергетики, у тому числі  введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання:

 

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Фотоелектричні модулі

40

Система кріплень фотоелектричних модулів

15

Інверторне обладнання

15

Системи акумуляції енергії

15

Трекерні системи

15

Разом по об’єкту

100;

 

в) на об'єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з біомаси:

 

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Котел

25

Турбіна (паровий двигун)

25

Генератор

15

Мережеві насоси / водопідігрівачі

10

Димососи та вентилятори

5

Система подачі палива

5

Система газоочищення

5

Система водопідготовки

5

Градирні / конденсатори пари

5

Разом по об’єкту

100;

 

г) на об'єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з біогазу:

 

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Реактори анаеробного зброджування

 35

Міксери реакторів  анаеробного зброджування

10

Газодувки

5

Системи підготовки біогазу

15

Когенераційні установки

35

Разом по об’єкту

100;

 

Ґ) на об'єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з біогазу, видобутого з відведених місць чи об'єктів, на яких здійснюються операції зі зберігання та захоронення відходів:

 

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Система видобутку, збору, подачі газу

35

Компресори

5

Система осушки газу

10

Система очистки газу

15

Когенераційні установки/ генератори/турбогенератори

35

Разом по об’єкту

100;

 

д) на об'єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з використанням гідроенергії на мікро, міні та малих гідроелектростанціях:

 

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Турбіна

30

Генератор / комплект генератора з редуктором (передавальним механізмом)

30

Головний щит управління генератора (система контролю та управління)

15

Система збудження генератора

10

Регулятор швидкості / привод регулятора швидкості

10

Система автоматичного регулювання

5

Разом по об’єкту

100;

 

е) на об'єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з використанням геотермальної енергії:

 

 

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Свердловина та гирлове обладнання

30

Турбіна

5

Генератор

5

Головний щит управління генератором

15

Насоси подачі теплового носія в зону утворення пару

10

Теплообмінник охолодження теплового носія

30

Система авто магнітного регулювання

5

Разом по об’єкту

100

 

У зв’язку з цим частини сьому – восьму вважати відповідно частинами восьмою –дев’ятою;

 

є) частину восьму викласти в такій редакції:

«Виробництво наявних на об’єкті електроенергетики елементів обладнання на території України підтверджується сертифікатом/-ами походження, виданим/-и у встановленому порядку Торгово-промисловою палатою України (її регіональними представництвами) на такі елементи.»;

 

ж) частину дев’яту виключити.

 

3. Внести до Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 22, ст.781) такі зміни:

1) слова, цифри та знаки «з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 10 кВт» замінити словами, цифрами та знаками «з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт»,

 

2) частину четверту пункту 5 статті 8 після слів «за встановленим йому «зеленим» тарифом» доповнити словами та знаками «з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до вимог статті 17-3 Закону України «Про електроенергетику»;

 

3) у статті 22:

 

а) частину першу пункту 2 викласти в такій редакції:

 

«Виробники електричної енергії, яким встановлено "зелений" тариф, мають право продати електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями),  за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до вимог статті 17-3 Закону України «Про електроенергетику», гарантованому покупцю відповідно до цього Закону. При цьому у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об'єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається за винятком обсягів витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями).»;

 

б) у пункті 3:

 

частини першу – другу викласти в такій редакції:

 

«Гарантований покупець забезпечує виконання гарантій держави щодо купівлі у кожному розрахунковому періоді електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до вимог статті 17-3 Закону України «Про електроенергетику», та проведення розрахунків за таку електроенергію у порядку, встановленому законом. При цьому у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об'єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається за винятком обсягів витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями).

До 1 січня 2030 року гарантований покупець зобов’язаний купувати у суб’єктів господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, у кожному розрахунковому періоді електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями),за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до вимог статті 17-3 Закону України «Про електроенергетику», протягом всього строку застосування "зеленого" тарифу, якщо такі суб’єкти господарювання входять до складу балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом. При цьому у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об'єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається за винятком обсягів витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями).»,

 

друге речення частини сьомої після слів «з енергії сонячного випромінювання» доповнити словами та знаками «та/або енергії вітру»;

 

в) пункт 5 викласти в такій редакції:

 

«Гарантований покупець здійснює оплату за електричну енергію, куплену у виробників за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до вимог статті 17-3 Закону України «Про електроенергетику», за фактичний обсяг відпущеної електричної енергії на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), на підставі даних, отриманих від адміністратора розрахунків, грошовими коштами в повному обсязі, у порядку та строки, визначені відповідними договорами, але не пізніше ніж протягом 90 календарних днів з дня відпуску відповідного обсягу електричної енергії виробником. При цьому у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об'єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається за винятком обсягів витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями).»;

 

г) підпункти 4 пунктів 9 та 10 після слів «електричну енергію за «зеленим» тарифом» доповнити словами та знаками «з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до вимог статті 17-3 Закону України «Про електроенергетику»,

 

Ґ) у пункті 11:

 

підпункт 4 викласти в такій редакції:

 

«4) купувати у суб’єктів господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, у кожному розрахунковому періоді електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями),за встановленим їм "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до вимог статті 17-3 Закону України «Про електроенергетику». При цьому у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об'єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається за винятком обсягів витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)»;

 

підпункт 11 доповнити словами та знаками «з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до вимог статті 17-3 Закону України «Про електроенергетику»;

 

4) абзац другий підпункту 1 пункту 1 статті 25 після слів «за «зеленими» тарифами» доповнити словами та знаками «з урахуванням надбавки до них, встановленої відповідно до вимог статті 17-3 Закону України «Про електроенергетику».

 

5) У Розділі VI «Прикінцеві та перехідні положення»:

 

а) у підпункті 19 пункту четвертого:

 

абзаци другий –четвертий виключити.

 

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – шостий вважати відповідно абзацами другим – третім;

 

абзац третій викласти в такій редакції:

«Держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування «зеленого» тарифу вимог щодо закупівлі у кожному розрахунковому періоді гарантованим покупцем електроенергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), і не проданої на ринку електричної енергії іншим суб’єктам ринку, за встановленим «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до вимог статті 17-3 цього Закону, у кожному розрахунковому періоді (місяці), а також щодо розрахунків за таку електроенергію у повному обсязі, у встановлені строки та грошовими коштами у порядку, встановленому законом. При цьому у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об'єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається за винятком обсягів витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями). Порядок купівлі та розрахунків за електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до вимог статті 17-3 цього Закону, Оптовим ринком електричної енергії України, а також порядок обліку такої електроенергії затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.»;

б) абзаци третій – восьмий підпункту 20 пункту четвертого виключити.

 

II. Прикінцеві положення.

 

  1.      Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

  1.                  До 01.01.2017 «зелений» тариф для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання наземними об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 10 МВт, що були введені в експлуатацію до 01.07.2015, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 10 МВт:

Коефіцієнт «зеленого» тарифу для об'єктів або його черг/пускових комплексів, введених в експлуатацію

Категорії об'єктів електроенергетики, для яких застосовується «зелений» тариф

 

по 31.03.

2013

включ-но

 

з 01.04.

2013 по 31.12.

2014

з 01.01.

2015 по 30.06.

2015

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 10 МВт

4,80

3,50

3,15

 

  1.      Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

-       до 1 липня 2015 року розробити та затвердити Порядок визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до «зеленого» тарифу;

-           привести у відповідність до Закону Порядок встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 02.11.2012 № 1421, Порядок продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 27.02.2014 № 170, Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 17.01.2013  № 32, Примірний договір про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством «Енергоринок» та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 11 жовтня 2012 року № 1314;

 

-          до 1 серпня 2015 року розробити та затвердити Порядок купівлі та розрахунків за електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за «зеленим» тарифом Оптовим ринком електричної енергії України, а також порядок обліку такої електроенергії.

 

  1.                 До затвердження НКРЕКП «Порядку визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до «зеленого» тарифу» визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) та встановлення відповідної надбавки до «зеленого» тарифу за використання обладнання українського виробництва здійснюється НКРЕКП згідно з положеннями статті 17–3 Закону України «Про електроенергетику», що відповідно визначають порядок визначення рівня використання обладнання українського виробництва та встановлення відповідної надбавки до «зеленого» тарифу за використання обладнання українського виробництва.

 

  1.                  До затвердження НКРЕКП «Порядку купівлі та розрахунків за електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за «зеленим» тарифом Оптовим ринком електричної енергії України, а також порядку обліку такої електроенергії» Оптовий ринок електричної енергії України зобов'язаний купувати у суб'єктів господарювання, яким встановлено «зелений» тариф, електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за «зеленим» тарифом незалежно від величини встановленої потужності чи обсягів її відпуску.

 

 

Голова

Верховної Ради України                                                               В. ГРОЙСМАН

 

Первая солнечная электростанция в г. Харькове

10.07.2012

1 июня 2012 года в городе Харькове, на крыше цеха ОАО «завод им. Фрунзе» компания ООО «Энергетическая альтернатива» начала установку первой в городе солнечной электростанции. Электростанция состоит из 400 фотоэлектрических панелей мощностью 265 Вт, суммарная мощность составила порядка 100 кВт, станция будет работать по «Зелёному тарифу», введение в эксплуатацию планируется на конец лета сего года. Так же добавим, что в Украине развитие альтернативной энергетики начало происходить более интенсивно, чем традиционной, что соответствует общемировым тенденциям. К началу этого года количество компаний, эксплуатирующих альтернативные источники и поставляющих электроэнергию по «Зеленому тарифу», увеличилось до 66, а количество таких электростанций – до 111, из которых 23 – солнечные.

"Зеленый тариф" - от слов к действиям

07.09.2009

Наконец-то в нашей стране что-то перешло от слов к действиям. НКРЭ утвердила цены на электроэнергию, выработанную из альтернативных источников энергии, на 2009 год. Пусть и с запаздыванием в пол года, но тем не мение факт это уже свершившийся факт..... 23 липня п.р. НКРЕ затверджено "зелений" тариф 24.07.2009 16:10 23 липня п.р. на відкритому засіданні Комісією було затверджено "зелений" тариф на відпуск електричної енергії для суб’єктів господарської діяльності, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії та встановлено його фіксований мінімальний розмір. Так, відповідно до статті 171 Закону України «Про електроенергетику» величина "зеленого" тарифу не може бути меншою за фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу. Фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання встановлюється шляхом перерахування в євро величини "зеленого" тарифу, розрахованого за правилами цього Закону, станом на 1 січня 2009 року за офіційним валютним курсом Національного банку України на зазначену дату. Станом на 1 січня 2009 року офіційний валютний курс Національного банку України склав 1085,5460 гривень за 100 євро, роздрібний тариф для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року становив 58,46 коп. за 1 кВт∙год. Враховуючи коефіцієнти «зеленого» тарифу, визначені вказаним Законом, величину роздрібного тарифу та офіційний курс євро, Комісією встановлено такий фіксований мінімальний розмір «зеленого» тарифу, в залежності від виду альтернативних джерел енергії, для суб’єктів господарської діяльності, які виробляють електричну енергію з використанням: 1. енергії вітру: 1.1. об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких не перевищує 600 кВт – 70,15 коп. за 1 кВт×год (без ПДВ); 1.2. об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких більша за 600 кВт, але не перевищує 2000 кВт – 81,84 коп. за 1 кВт×год (без ПДВ); 1.3. об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 2000 кВт – 122,77 коп. за 1 кВт×год (без ПДВ). 2. біомаси – 134,46 коп. за 1 кВт×год (без ПДВ). 3. енергії сонячного випромінювання: 3.1. наземними об’єктами електроенергетики – 505,09 коп. за 1 кВт×год (без ПДВ); 3.2. об’єктами електроенергетики, які змонтовані (встановлені) на дахах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких перевищує 100 кВт – 484,05 коп. за 1 кВт×год (без ПДВ); 3.3. об’єктами електроенергетики, які змонтовані (встановлені) на дахах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 кВт – 463,00 коп. за 1 кВт×год (без ПДВ). 4. малих гідроелектростанцій – 84,18 коп. за 1 кВт×год (без ПДВ).

"Зеленый тариф" на альтернативную энергию

23.06.2009

С 20 января 2009 года “зеленый” тариф на закупку электроэнергии из альтернативных источников на 2009 год утвержден на уровне 66,24 копейки за 1 кВт·ч (без НДС). Такое решение содержится в постановлении НКРС от 15.01.2009 № 25, принятом на основании Закона “Об электроэнергетике”, “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно “зеленого” тарифа” и Указа Президента “О мерах по обеспечению деятельности Национальной комиссии по вопросам регулирования электроэнергетики Украины”. Согласно Закону “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно “зеленого” тарифа” , “зеленый” тариф - это “спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблена лише малими гідроелектростанціями)”. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины будет утверждать специальный повышенный, так называемый “зеленый” тариф на электроэнергию альтернативных источников электроэнергии для стимулирования их развития. Соответствующий закон “О внесении изменений в закон “Об электроэнергетике” о стимулировании использования альтернативных источников энергии” подписал президент Украины Виктор Ющенко. Согласно закону, “зеленый” тариф не распространяется лишь на источники энергии на доменном и коксовом газе, а с использованием гидроэнергии — лишь для малых гидроэлектростанций. Закон устанавливает специальный коэффициент “зеленого” тарифа для электроэнергии с использованием различных альтернативных источников энергии, на который умножается обычный тариф для потребителей второго класса напряжения на январь 2009 года. В частности, для ветроэнергетики этот коэффициент имеет три значения в зависимости от мощности источника энергии: 1,2 — до 600 кВт; 1,4 — от 600 кВт до 2000 кВт и 2,1 — свыше 2000 кВт. В случае энергии солнечного излучения, согласно закону, коэффициент также имеет три возможных значения: для наземных объектов электроэнергетики — 4,8, установленных на крышах домов, зданий и сооружений с величиной установленной мощности свыше 100 кВт — 4,6, а менее 100 кВт, а также установленных на фасадах любой мощности — 4,4. Для электроэнергии, выработанной из биомассы, закон устанавливает коэффициент “зеленого” тарифа 2,3, малыми гидроэлектростанциями — 0,8. Коэффициент “зеленого” тарифа электроэнергии, выработанной объектами электроэнергетики, введенными в эксплуатацию (или существенно модернизированными) после 2014, 2019 и 2024 годов, уменьшается, соответственно, на 10%, 20% и 30% от его базовой величины. При этом существенно модернизированными считаются объекты, стоимость модернизации энергетического оборудования которых превышает 50% начальной стоимости такого оборудования. Закон устанавливает “зеленый” тариф на срок до 1 января 2030 года. Помимо того, документ предполагает, что величина “зеленого” тарифа не может быть меньше фиксированного минимального размера, установленного путем перечисления в евро величины “зеленого” тарифа, рассчитанного на 1 января 2009 года по официальному курсу НБУ. В соответствии с законом условием указанного порядка стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников энергии является использование минимальной доли сырья, материалов, основных фондов, работ и услуг украинского происхождения: с 2012 года — 30%, 2014 года — 50%. В случае солнечных модулей уже с 2011 года доля материалов и сырья украинского происхождения должна превышать 30%. Помимо того, закон фиксирует цену электроэнергии для производителей оборудования, а также материалов, сырья и комплектующих для альтернативных источников энергии, на уровне розничного тарифа для потребителей соответствующего класса напряжения, установленного по состоянию на 1 января 2009 года. Закон также запрещает участникам энергорынка отказывать производителям электроэнергии из альтернативных источников энергии в доступе к сети.

Приглашаем посетить выставку-ярмарку

18.09.2015

Приглашаем всех желающих посетить специализированную выставку-ярмарку с участием компании ООО "Энергетическая Альтернатива". На выставке Вы сможете увидеть оборудование и технологии для использования нетрадиционных источников энергии. Солнечная, ветровая, геотермальная и т.д. энергетика.

Первая частная солнечная электростанция на Прикарпатье

11.10.2014

В селе Побережье Тисменицкого района в жилом доме установлена и введен в эксплуатацию первая в области частная солнечная электростанция ​​мощностью 10 кВт. Электроэнергия, вырабатываемая электростанцией, используется для нужд хозяйства, остальное, что остается, владельцы дома продают ПАО «Прикарпатьеоблэнерго» по установленному «зеленому тарифу», который почти в десять раз превышает действующий тариф на «обычную» электричество. Для того, чтобы подключить такую солнечную электростанцию потребителю нужно самостоятельно установить оборудование и заключить с облэнерго соглашение о продаже электроэнергии. Общая стоимость реализованного проекта 186 тыс. Гривен. В условиях действия зеленого тарифа, электростанция окупится за 3-4 года. В противном случае, срок окупаемости проекта составит около 30 лет. Владельцем дома и электростанции является ректор Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Евстахий Крыжановский. Оборудование солнечной электростанции в Побережье установила харьковская компания «Энергетическая альтернатива». «В солнечные зимние дни электростанция производит максимум - 9 кВт, - отмечает Евстафий Иванович. - В пасмурные дни производится 3 кВт. В случае, если государство и в дальнейшем будет поддерживать и дотировать подобные «зеленые» инициативы, они перестанут быть экзотикой в наших краях ». В энергокомпании отмечают, что интерес к альтернативным источникам энергии среди жителей нашей области постоянно растет, особенно сейчас в условиях сокращения поставок газа из России. Люди ищут пути обеспечения собственной энергетической независимости - солнечные электростанции, это один из способов получить энергетическую свободу. ПАО «Прикарпатьеоблэнерго» одобрительно относится к таким проектам, ведь их реализация позволяет получить дополнительную электроэнергию и выводит нашу отрасль на новый, европейский уровень.